Active Beauty
Budućnost pripada svim ljudima

U mnogim državama žene su danas podjednako obrazovane i uspešne kao i muškarci.

Budućnost pripada svim ljudima

U mnogim državama žene su danas podjednako obrazovane i uspešne kao i muškarci. To sa sobom donosi ogroman potencijal da se svet kojim su do sada dominirali muškarci preoblikuje u duhu ravnopravnost

Danas ima više ženskih uzora nego ikada – od lekarki do astronautkinja. Slovačka predsednica Zuzana Čaputova samo je jedna od mnogih žena koje su na čelu države. „To utiče na žensko samopouzdanje i ohrabruje žene da više veruju u svoje sposobnosti“, kaže Regina Meler (Regina Mehler), osnivačica „Women Speaker Foundation“ i članica „Female Shift“. Ova ekspertkinja („Think tank“), zalaže se za dalji razvoj i učestvovanje žena u privredi, nauci, kulturi, politici i društvu. „Godina 2021. biće godina žena“, kaže Meler. „Žene danas imaju više samopouzdanja, pored ostalog i zbog toga što imaju bolje obrazovanje nego ikada. Digitalizacija pruža širok spektar mogućnosti, jer žene mogu da rade iz bilo kog dela sveta.

Žene donose nove perspektive.

Meler je dugo radila kao menadžerka za inovacije i zna: što je tim raznovrsniji, to je verovatnije da će se pojaviti nove ideje. Stoga je danas prirodno da žene budu uključene u donošenje odluka. „Ukoliko žene i muškarci zajedno sednu za sto, verovatno će se više diskutovati, ali upravo će ta energija dovesti do novih pristupa i rešenja.“

Žene preuzimaju odgovornost.

Oblikovanje znači i preuzimanje odgovornosti. „Pri tome moramo da podržimo jedna drugu“, smatra Meler. Svaka žena u svom okruženju ima priliku da doprinese društvu ravnopravnosti – bez obzira na to da li na poslu, kao majka ili u nekoj od mnogih drugih uloga. Korisni su razgovori u poverenju s prijateljicama, kao i ženske mreže i grupe na društvenim mrežama.

Žene postaju vidljivije.

U mnogim oblastima života ljudi se nesvesno ponašaju pristrasno. Žene često nisu „vidljive“, iako čine 51% stanovništva. Kao rezultat toga, one često ne mogu da se uključe u oblikovanje života. Dobre vesti: „Čim razvijemo osećaj za nešto, to se menja“, kaže Regina Meler. „Tako će žene specijalno da programiraju računarske igre za žene. Ili će isključivo muški orkestri da postanu mešoviti. U društvu je veoma važno ko je primećen, a ko ne.“ Ipak, još mnogo toga ostaje da se uradi. Austrija se ubraja u države EU s najvećim razlikama u platama između muškaraca i žena. Prema Eurostatu 2018. žene u proseku zarađuju za petinu manje od muškaraca. Na osnovu podataka Privredne komore na rukovodećim pozicijama 200 kompanija s najvećim prometom, samo 8% čine žene, u nadzornim odborima 23%. U dm drogeriji već dugo živi jednakost. Žene i muškarci zarađuju podjednako. Takođe, rukovodeće pozicije otvorene su za sve. Pored toga, dm je sertifikovan kao „kompanija prilagođena porodici“. Regina Meler naglašava: „Društvo mora da se razvija zajedno, kako bi krenulo u ravnopravnu, zajedničku budućnost.“