Active Beauty

Impresum

dm drogerie markt d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 181,
11070 Novi Beograd
Tel:  +381 11 2062-900
Fax: +381 11 2062-935
E-mail: info@dm.rs
Web: www.dm.rs

Facebook: www.facebook.com/dmdrogerije.Srbija
Instagram: www.instagram.com/dm_srbija
Youtube: www.youtube.com/user/dmdrogerijeSrbija


Društvo je upisano u APR u Beogradu
BD11948
MB17411195
PIB 100049486
Tekući račun kod Raiffeisen bank a.d. Beograd
265-1100310000386-55

Direktor:
Alexandra Olivera Korichi, Vesna Stojanović


UMETNIČKO I KREATIVNO VOĐENJE ONLINE ČASOPISA:
CUSTOMIZE mediahouse GmbH
Moosstraße 37/1. Stock/Top 4
A-5020 Salzburg
Tel: 0043 662/274007
E-Mail: office@customize.at

Glavno uredništvo:
Mareike Steger

Redakcija:
Mag. Susanne Kainhofer, Annalina Jegg, Bettina Geiersperger,Victoria SchafferUprava: Ruth Kappacher, MSc
redaktion@activebeauty.at

Zadržavamo sva prava na korišćenje sadržaja prikazanih na ovim stranicama.
Zaštita podataka o ličnosti