Active Beauty

Impresum

dm drogerie markt d.o.o. Beograd
Stopićeva ulica 8,
11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 2062-900
Fax: +381 11 2062-935
E-mail: info@dm.rs
Web: www.dm.rs

Facebook: www.facebook.com/dmdrogerije.Srbija
Instagram: www.instagram.com/dm_srbija
Youtube: www.youtube.com/user/dmdrogerijeSrbija


Društvo je upisano u APR u Beogradu
BD11948
MB17411195
PIB 100049486
Tekući račun kod Raiffeisen bank a.d. Beograd
265-1100310000386-55

Direktor:
Alexandra Olivera Korichi, Vesna Stojanović

Kontakt Projektnog menadžmenta, Marketinga, Redakcije, Web dizajna i Produkcije:
movea marketing GmbH & Co. KG
Müllner Hauptstraße 1,
A-5020 Salzburg
Tel: +43 662 / 64 35 79 - 0
E-Mail: redaktion@activebeauty.at

Uprava uredništva: Silke Heuschmann
Menadžer digitalnog sadržaja: Carolina von Canal, Mirjam Muckenhuber
Glavni urednik: Stephanie Müllers
Pomoćni urednik: Nina Berendonk
Foto-redakcija: Julia Fischer
Grafički dizajn: Ines Werner
Redakcija: Carolina Forstner, Theresa Haidinger, Eva Pohn, Paula Rausch, Katharina Schmiedjell, Harald Wieser
Uprava uredništva: Stefan Ornig

Zadržavamo sva prava na korišćenje sadržaja prikazanih na ovim stranicama.
Zaštita podataka o ličnosti