Menu
Home » Podaci o mediju

Podaci o mediju

Ako Vas zanimaju dodatne informacije o:

  • bazi podataka
  • mogućnostima saradnje
  • prodaji oglasnog prostora
  • oglašavanju

Obratite nam se na:

Svetlana Jovanović Mitić
dm drogerie markt d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 181
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel:  +381 11 2062-900
Svetlana.JovanovicMitic@dm.rs 

 

 

Prema gore
OKViše informacija