Menu

Pozitivna psihologija

Više životne radosti uz pomoć nauke.

Home » Inspiracija » Psihologija » Pozitivna psihologija - 03.2019

Osoba koja hoće da gleda pozitivno na svoj život, treba da se fokusira na svoju snagu i vrline, a ne na pretpostavljene – slabosti. Učenja pozitivne psihologije tome pomaže.

Ljudi često psihologiju povezuju s negativnim stvarima: deficiti, problemi i mentalne bolesti, ukratko: sve ono što na neki način ne funkcioniše kod osobe ili mora da se promeni. Pozitivna psihologija menja ovakav pristup. Ona se bavi dobrim i jakim stranama života duše. Pozitivna psihologija ne želi prvenstveno da se bavi rešavanjem nastalih negativnosti već pre svega da podstiče vrline i snage. „Tradicionalna psihologija je pronašla 16 kliničkih slika, od kojih se samo dve smatraju izlečivim“, kaže trener i klinički psiholog Michael Wohlkönig iz Graca. Cilj je uvek bio da se mentalni minus dovede na nulu.

Čak i ako neko nije mentalno bolestan ili depresivan, to ne znači da je on automatski zadovoljan. Praznina koja se često oseća, može se ispuniti pozitivnim stvarima kako bi čovek sebi pružio podsticaj. To je kao slučaj kod jedrilice: da bi nastavila sa vožnjom, pokvarena mesta moraju prvo da se zakrpe. Ali da bi stigla do odredišta, potreban joj je i vetar u jedrima. To su sopstvene snage.

Logičan rezultat evolucije jeste, da ljudi spoznaju negativne emocije jasnije i oštrije u odnosu na one lepe. Uostalom, bilo je opasnosti u kamenom dobu, na koje je trebalo reagovati u hitnim slučajevima. „Pozitivna psihologija ima za cilj da pomogne oživljavanje pozitivnih emocija i razvijena je krajem devedesetih godina prošlog veka od strane Martina Seligmana iz Amerike istraživača koji se bavi depresijom. „Ne radi se samo o tome da se stalno budemo radosni, srećni i sa širokim osmehom na licu“, zaključuje Wohlkönig „Dobra psihologija nije hepiologija, a nije ni ezoterična formula sreće.“ Nasuprot tome, koncept se naučno bavi time na koji način život svakog pojedinca može biti bolji.

Usredsredite se na svoju snagu

Ako se koncentrišete na svoje snage, automatski dobijate vetar u leđa i pozitivan podsticaj. Stvari se realizuju same od sebe, prijatni doživljaji se umnožavaju i oni zauzvrat donose novu energiju, više podsticaja i motivacije. „Ljudi koji imaju više pozitivnih emocija su srećniji i otporniji“, kaže Wohlkönig. „Oni lakše savladavaju nedaće i brže staju ponovo na noge“.

„Takođe i zato što se prilagođavaju dinamičnim načinom razmišljanja“ To znači da su ljudi sa statičnim stavom uvereni da ne mogu da se promene pa čak to ni ne pokušavaju. Ko razmišlja dinamično, zna da se trudom i daljim razvijanjem može postići mnogo. Čovek je spreman da uči i traži nove stvari.

Drei junge Freunde die am Meer segeln.

Budite svesni sopstvene snage

Koji preduslovi su potrebni da bi čovek procvetao? Naučnici su otkrili da postoji šest visoko cenjenih snaga tj vrlina: mudrost, hrabrost, humanost, pravda, umerenost i transcendencija. Istraživači su im dodelili 24 karaktera, koji su prihvaćeni u svim vodećim kulturama širom sveta i koji garantuju više zadovoljstva životom. Primer: Hrabri ljudi su autentični, izdržljivi i entuzijaste. Vrlina čovečanstva dolazi od ljubaznosti, sposobnosti vezivanja i socijalne inteligencije. Naravno, svaka osoba ima različite snage. Međutim osoba i nije uvek svesna one snage koju poseduje a ujedno i već postojeće pozitivne osobine koje ima.

Uz pomoć koučinga moguće je pronaći one snage koje zaista čine individuu. Od velike je pomoći već i kada se prijatelji i porodica upitaju šta oni misle koje su naše vrline i naša snaga. Osobine koje se navedu potrebno je integrisati u svakodnevni život što je moguće češće. „Ako se u tome uspe, automatski se uspostavlja veći osećaj zadovoljstva i uspeh“, uveren je Wohlkönig. „Svakako ima više smisla jačati naše snage i vrline a ne suprotno tome, da se skoncentrišemo uvek na rad sa slabostima.“

Trenirajte pozitivne emocije u svakodnevnom životu

Pružiti pozitivnim stvarima više prostora, vrlo jednostavno funkcioniše u svakodnevnom životu sa različitim opšteshvatljivim vežbama. Ko želi intenzivnije da iskusi pozitivne emocije, kreira svoj dnevnik sreće. U njemu, svake druge večeri ne samo da zabeleži tri stvari koje su bile dobre tog dana, već i da navede zašto su bile dobre i šta je bilo potrebno uraditi za realizaciju istih. „Naučno je na osnovu istraživanja potvrđeno da takav dnevnik povećava osećaj zadovoljstva“, kaže Wohlkönig.
Takođe vredi pokušati: stvoriti pozitivan portfolio. Potrebno je prikupiti suvenire, fotografije, ulaznice ili bilo šta što vas podseća na ugodne i poučne doživljaje. Da bi se negovali odnosi, trebalo bi pokušati da se aktivno i konstruktivno komunicira i da se zainteresovano postavljaju pitanja prilikom interaktivne komunikacije. Nekoga obradovati, nekome pokloniti vreme ili mu doneti nešto, jača zajedništvo. Iskusiti i pokazati stvarnu zahvalnost takođe ima veoma pozitivan efekat na sopstveni osećaj zadovoljstva.

Poznato je da je svaki početak težak. Često je lakše naljutiti se na svoje slabosti nego biti srećan zbog svojih vrlina i snage. Zato Wohlkönig savetuje da budemo posebno pažljivi na početku ovog životnog vežbanja. Onda ćemo primetiti sitne stvari u našem životu koje nam dobro idu. Sumirajući ove trenutke, čovek oseća da mu je život bolji i uspešniji. I dok se u dnevniku sreće opiše jedan zalazak sunca na jezeru ili osmeh prilikom slučajnog susreta, počinju jedra života sama od sebe da pokreću vazdušnu struju.

Prema gore
OKViše informacija