Menu

Savet stručnjaka: tromboza

Saznajte odgovore.

Home » Zdravlje » Savet stručnjaka: tromboza - 11.2017

Primarijus dr. Afšin Asadian piše o začepljenju vena

Šta podrazumevamo pod začepljenjem vena ili venskom trombozom?

Bolesti vena spadaju među najrasprostranjenije bolesti. Tromboza je stvaranje krvnog ugruška najčešće u venama. Ako dođe do začepljenja dubinske vene, onda govorimo o takozvanoj dubinskoj venskoj trombozi. Površinska venska tromboza koja se još označava kao upala vene, najčešće nastaje u slučaju upale vena. Samo lekar može da utvrdi da li se radi o površinskoj ili dubinskoj trombozi i u kojem opsegu.

Zašto je začepljenje vena toliko opasno?

Ako ugrušak putuje krvotokom, onda može doći do začepljenja plućnih arterija, odnosno do plućne embolije. Dijagnoza „dubinska venska tromboza“ – „začepljenje vena“ u području nogu ili karlice ne samo da treba tretirati kao akutni slučaj zbog opasnosti od plućne embolije, nego i zato što smanjuje kvalitet života ako preraste u hroničan slučaj. Nelečena dubinska venska tromboza manifestuje se u otečenim nogama, većinom u kombinaciji sa svrabom i promenama boje kože. Dugoročno pogoduje nastanku tipičnih gnojnih čireva u području gležnjeva. Naglašena ograničenja u kretanju, psihička opterećenja i ekstremni slučajevi radne nesposobnosti mogu da budu neke od posledica.

Kako možemo da lečimo vensku trombozu?

U akutnim slučajevima terapija zavisi od težine samog slučaja. U slučajevima sa jako bolnim oteklinama lekovi mogu da se daju pomoću katetera. Tako se rastvara ugrušak koji zadržava slobodan protok krvi. Ako se zadrži smanjenost protoka, onda se može ugraditi posebno razvijen stent za vene. Reč je o posebnom medicinskom implantatu koji se uvodi kroz pregib kolena ili preponske vene, a služi otčepljenju vena u području karlice. Zahvat može da se obavi pod lokalnom anestezijom, a nekim pacijentima može da se da opšta anastezija u slučaju da zahvat potraje duže.

 

Prema gore
OKViše informacija