Active Beauty

Zaštita podataka o ličnosti

Mi, dm drogerie markt d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 181 (u daljem tekstu: „dm“), kao Rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ZZPL i Opštom uredbom o zaštiti podataka - GDPR, veoma ozbiljno shvatamo zaštitu vaših ličnih podataka i pridržavamo se svih zakonskih odredbi koje uređuju datu oblast. Obaveštavamo vas da će u tom cilju, dm preduzeti sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju i kako bi se obrada ličnih podataka uvek odvijala u skladu sa gone navedenim zakonskim aktima ali i pravnim okvirima Rukovaoca.
 

A.    activebeauty.rs i online servisi

U daljem tekstu želimo da vas informišemo o tome koje podatke o vama prikupljamo kada posetite našu internet stranicu activebeauty.rs ili kada koristite naše online usluge i u koju svrhu koristimo te podatke: 

I.    Opšte informacije o poseti internet stranica

Lične podatke naših korisnika prikupljamo i koristimo isključivo u onoj meri koja je neophodna da bi Vam obezbedili efikasno korišćenje funkcija internet stranice, naših sadržaja i usluga. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka naših korisnika kontinuirano se vrši samo na osnovu sklopljenog ugovora sa korisnikom ili na osnovu prethodno date saglasnosti korisnika. Izuzetak predstavljaju slučajevi kada je pribavljanje saglasnosti iz objektivnih razloga nemoguće ili kada je obrada podataka dozvoljena na osnovu drugih zakonskih propisa.

II.    Ponuda internet stranice i izrada datoteka za prijavljivanje (logfiles)

Prilikom svakog otvaranja naših internet stranicama vršimo automatsko preuzimanje podataka i informacija računarskog sistema sa koga se vrši pristup: 
Pri tome se prikupljaju sledeći podaci: 

 • Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (npr.: www.activebeauty.at/impressum)
 • Tip i verzija pretraživača 
 • Jezik pretraživača (npr.: nemački)
 • Korišćeni operativni sistem (npr.: Windows 10). 
 • Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
 • Rezolucija ekrana
 • Aktiviranje Javascripta
 • Java Uključen / Isključen
 • Kolačići (cookies) Uključeni / Isključeni
 • Dubina boje
 • Referentni URL (prethodno posećena stranica)
 • IP adresa (anonimno)
 • Vreme pristupa 
 • Klikovi 
 • Sadržaj formulara 
 • Eventualno sadržaji formulara (kod polja sa slobodnim unosom teksta, npr. ime i lozinka, prenosi se samo informacija „ispunjeno“ ili „nije ispunjeno“). 


Podaci se čuvaju u datotekama za prijavljivanje (logfiles) našeg sistema. Evaluacija ovih setova podataka za prijavljivanje u anonimnoj formi služi tome da se brže pronađu greške i da se one što je brže moguće otklone. Pored toga, možemo kontrolisati kapacitete servera i dodatno poboljšavati našu ponudu. IP adrese koristimo samo u izuzetnim slučajevima, kako bismo analizirali zloupotrebe. Naš legitimni interes za obradu ličnih podataka u ove svrhe u skladu je sa članom 12 stav 1 ZZPL i članom 6 stav 1 f) GDPR. To je istovremeno i legitimni interes za obradu podataka o ličnosti. U ovom kontekstu ne vrši se nikakva evaluacija podataka u marketinške svrhe.   
Memorisani podaci za prijavljivanje brišu se najkasnije nakon 30 dana. 

III.    Korišćenje kolačića 

U kontekstu naših onlajn usluga, postoji mogućnost korišćenja kolačića i mehanizama za praćenje. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da budu sačuvane na vašem uređaju kada posećujete naše onlajn usluge. Praćenje je omogućeno korišćenjem različitih tehnologija. 
Ovi podaci se ne povezuju sa drugim izvorima podataka, osim ako to služi za ispunjenje ugovora zaključenog sa vama, ako ste izričito dali dozvolu ili ukoliko za to postoji zakonska ili pravna osnova. Kada korisnik otvori neku internet stranicu, kolačić se može sačuvati u pretraživaču na uređaju korisnika. Ovaj kolačić sadrži karakterističan niz znakova koji omogućava jasnu identifikaciju pretraživača prilikom ponovnog otvaranja te internet stranice.  
Neki od kolačića koje koristimo jesu takozvani Session-Cookies koji se brišu kada završite pretraživačku sesiju. Pored toga, postoje i dugotrajniji kolačići pomoću kojih vas ponovo prepoznajemo kao posetioca. Ovi kolačići ne oštećuju Vaše uređaje i ne sadrže viruse. 
U kolačićima se čuvaju i obrađuju naredne informacije: 

 • Eventualno smanjenje opterećenja, rok trajanja: jedna sesija 
 • Izbor pomoću cookie-bara, rok trajanja: godinu dana nakon poslednje posete. 


Informacije o ostalim kolačićima možete da pronađete na IV. Alati analize. 
Pored toga imate mogućnost da izvršite željena podešavanja preko cookie-bara. 
Pravna osnova za obradu ličnih podataka uz korišćenje kolačića utvrđena je članom 12 stav 6 ZZPL i članom 6 stav 1 f) GDPR. Koristimo kolačiće koji su posebno potrebni za korišćenje funkcija activebeauty.at. Neki elementi naše internet stranice zahtevaju da se pretraživač koji poziva može identifikovati nakon promene stranice. Naš legitimni interes za obradu ličnih podataka u ove svrhe u skladu je sa članom 12 stav 1 ZZPL. 

Kolačići se memorišu na računaru korisnika i odatle prenose na našu stranicu. Zbog toga, Vi kao korisnik imate potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića. Promenom podešavanja na svom pretraživaču možete deaktivirati ili ograničiti prenošenje kolačića. Sačuvani kolačići mogu da se obrišu u svakom trenutku. To se može uraditi i automatski. Ukoliko su kolačići za našu internet stranicu deaktivirani, možda neće biti moguće koristiti sve njene funkcije.

IV.    Analitički alati

1.    Opšte informacije 

Pomoću dole navedenih mera praćenja koje koristimo želimo da obezbedimo dizajn u skladu sa potrebama korisnika i stalnu optimizaciju naših internet stranica. Zbog toga imate mogućnost da kolačiće individualno podesite na željeni način. Pored toga, koristimo mere praćenja kako bismo statistički evidentirali korišćenje naših internet stranica u cilju dalje optimizacije naše ponude. Dodatne informacije možete da pronađete pod 2. Web-analiza. Osim toga, određene kolačiće koristimo i u marketinške svrhe, ako ste nam prethodno dali saglasnost za to. Dodatne informacije možete da pronađete pod 3. Marketinški kolačići. 

2.    Web-analiza

a)    SAS Institute GmbH

Za dizajn internet stranica dm u skladu sa potrebama koristimo tehnologiju kompanije SAS Institute GmbH iz Hajdelberga. Tehnologije praćenja pomažu nam da razumemo koje stranice i koje usluge su posebno atraktivne za vas, koji proizvodi vas najviše zanimaju i koje ponude bismo mogli da vam uputimo. U tu svrhu, SAS u naše ime u vaš pretraživač postavlja kolačić koji traje jednu sesiju. Taj kolačić za jednu sesiju omogućava nam da povežemo i snimimo vašu posetu na više internet stranica. Kolačić za jednu sesiju ponovo se postavlja za svaku posetu i briše se kada napustite naše internet stranice. Pored toga, SAS postavlja i privremeni kolačić koji nam omogućava da vas pod pseudonimom identifikujemo kao ponovnog posetioca naših internet stranica. Ovaj privremeni kolačić briše se nakon 24 meseca nakon vaše poslednje posete našim internet stranama. Preuzimaju se naredni podaci: 

 • Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (npr.: www.activebeauty.rs/impresum)
 • Tip i verzija pretraživača 
 • Jezik pretraživača (npr.: nemački)
 • Naziv uređaja i klasa uređaja
 • Korišćeni operativni sistem
 • Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
 • Rezolucija ekrana
 • Aktiviranje Javascripta
 • Java uključen / Isključen
 • Kolačići uključeni / Isključeni
 • Dubina boje
 • Količina prenetih podataka u mreži u bajtima i trajanje prenosa u milisekundama između pretraživača klijenta i servera.
 • Referentni URL (prethodno posećena stranica)
 • Naziv internet provajdera i geografski podaci (zemlja, grad/opština, poštanski broj, geografska širina i geografska dužina) uz IP adresu (npr. Nemačka, Karlsruhe, 76133, 49.011799, 8.4267902), pri čemu se sama IP adresa ne beleži. 
 • Vreme pristupa 
 • Klikovi 
 • Kod sadržaja formulara i ostalih unosa u polja sa slobodnim unosom teksta u formularima u koje se unose lični podaci (npr. ime i lozinka) prenosi se samo informacija „ispunjeno“ ili „nije ispunjeno“. 

 

b)    Kolačići, pravna osnova i prigovor

Koristimo sledeće kolačiće tih ponuđača: 
•    Last Click (za završetak sesije, rok trajanja: jedna sesija) [SAS]
•    Session Cookie (za identifikaciju sesije, rok trajanja: jedna sesija) [SAS]
•    Ever-Cookie (za identifikaciju novih / stalnih kupaca, rok trajanja: maksimalno 60 meseci) [SAS]
Prikupljanje i obrada podataka obavlja se na osnovu člana 12 stav 1 ZZPL odnosno Člana 6 stav 1 f) i stav 1 b) GDPR, ukoliko su lični podaci povezani sa Vašim registrovanim profilom na stranici „Mein dm (Moj dm)“. Obrada nam omogućava da prilagodimo funkcije naših stranica i da poboljšamo našu ponudu u skladu sa Vašim navikama i zahtevima.  Naš legitimni interes za obradu ličnih podataka u ove svrhe u skladu je sa članom 12 stav 1 ZZPL odnosno članom 6 stav 1 f) GDPR. 

U podešavanjima svog pretraživača možete da odredite da li kolačići smeju da se postave ili ne. 
Posetioci naših internet stranica mogu da upute prigovor protiv čuvanja podataka o posetiocima pod pseudonimom, nakon čega se ti podaci nadalje neće preuzimati (evidentirati). Generalno je moguće koristiti onlajn usluge bez bilo kakvih kolačića koji ne služe u tehničke svrhe. Da bi se isključilo kompletno praćenje na internetu, postavljaju se kolačići sa domena www.activebeauty.rs. Ovi kolačići isključuju dalje praćenje na internetu od strane ponuđača [SAS]. Ovaj prigovor važi toliko dugo, dok ne izbrišete te kolačiće. Da biste kompletirali prigovor, kliknite ovde

3.    Marketing

a)    Google praćenje konverzija (Conversion Tracking)

Ukoliko nam prilikom posete naših internet stranica date saglasnost da koristimo kolačiće za praćenje, koristićemo google praćenje konverzija. Ovo je analitička usluga koju pruža kompanija Google Ireland Limited, Dablin, Irska („Google“). 
Kada na našu stranicu dođete preko nekog oglasa na Google-u, Google postavlja kolačić na vaš uređaj (kolačić za konverziju). On se ne koristi za ličnu identifikaciju. Ukoliko taj kolačić prilikom posete nekih stranica kod nas još nije istekao, mi i Google možemo prepoznati da je neko kliknuo na oglas i da je preusmeren na naše stranice.  Svaki korisnik Google-Ads prima drugačiji kolačić. Zbog toga se kolačići ne mogu da se prate preko internet stranica korisnika Google-Ads. Informacije prikupljene preko kolačića za konverziju koriste se za kreiranje statističkih podataka o konverzijama za korisnike Google-Ads koji su se odlučili za praćenje konverzija. Kao korisnik Google-Ads, mi dobijamo informacije o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na naš oglas i koji su preusmereni na internet stranice sa tagom za praćenje konverzije. U Google-Ads usluzi mi ne dobijamo nikakve informacije putem kojih bismo mogli lično da identifikujemo korisnike i posetioce sajta. Dodatne informacije o zaštiti podataka čiju obradu vrši kompanija Google možete pronaći na ovom linku:. 

b)    Google Remarketing

Ukoliko nam prilikom posete naših internet stranica date saglasnost da koristimo kolačiće za praćenje, koristićemo tehnologiju Remarketinga kompanije Google Ireland Limited, Dablin Irska, kako bismo korisnicima koji su već posetili naše stranice mogli ponovo da uputimo interesantne reklame preko mreže Google partnera. Pomoću kolačića možemo da analiziramo vaša interesovanja kada posećujete naše internet stranice i da zatim na osnovu toga na adekvatan način reklamiramo naše proizvode. Ukoliko ne koristite samo našu internet stranicu, već posećujete i internet stranicu Google ili  lokaciju u mreži Google partnera, prikazivaće vam se naši oglasi, ukoliko odgovaraju vašim interesovanjima. Pri tome, mi Google-u šaljemo odgovarajuće podatke. Oglasi / reklame mogu sadržati npr. proizvode koje ste prethodno pogledali na našim internet stranicama.   Ukoliko ste se saglasili sa time da Google poveže vašu pretragu internet stranica i aplikacija sa vašim Google nalogom i da informacije sa vašeg Google naloga budu korišćene za personalizovanje oglasa, tada Google te informacije koristi za retargeting na različitim uređajima. Ukoliko ste tokom posete toj lokaciji prijavljeni na Google, on koristi vaše podatke zajedno sa korisničkim podacima na Google-u da kreira i definiše liste ciljnih grupa za retargeting na različitim uređajima. U tu svrhu, vaši lični podaci koje poseduje Google povezuju se sa korisničkim podacima na Google-u, kako bi se formirale ciljne grupe. Dodatne informacije možete pogledati ovde. 

c)    Facebook retargeting

Ukoliko nam kao odgovor na napomenu o kolačićima date saglasnost za korišćenje marketinških kolačića, koristićemo facebook-piksel kompanije Facebook Ireland Ltd., Irska („Facebook“). Ova funkcija služi posebno za to da se korisnicima ovih internet stranica u okviru posete društvenoj mreži Facebook (i povezanoj društvenoj mreži Instagem) pošalju reklamni oglasi u skladu sa pokazanim interesovanjima („Ads“) na društvenim mrežama Facebook, Instagram i reklamnoj mreži Facebook (Aufience Network) kao i da se izmeri i optimizuje delovanje tih reklamnih oglasa na konverzije. Takođe koristimo i Facebook funkciju prilagođavanja publike (Custom Audience) zasnovanu na web lokaciji, kako bismo ciljne grupe delili sa zainteresovanim partnerima.   Pri tome se deli isključivo ime i veličina ciljne grupe, kako bi se omogućilo prikazivanje oglasa u skladu sa interesovanjima. Sa partnerima se ne dele nikakvi lični i / ili statistički podaci. U tu svrhu Facebook postavlja odgovarajući tag na internet stranice dm-a. Preko tog taga se prilikom posete te internet stranice uspostavlja direktna veza sa Facebook serverima. Facebooku se pri tome saopštava da ste posetili tu internet stranicu i koje aktivnosti ste na njoj preduzimali. Facebook ove informacije povezuje sa vašim ličnim Facebook nalogom. Kada posetite društvene mreže Facebook, Instagram ili stranice nekog partnera Facebook Audience Networks, mogu vam biti prikazani personalizovani oglasi zasnovani na interesovanjima. Između kompanije Facebook i nas postoje različiti odnosi zaštite podataka – u zavisnosti od konkretne svrhe obrade:  

 • Kompanija Facebook Ireland ispunjava naše naloge za obradu ličnih podataka u vezi sa događajima za usluge merenja i analize.  
 • Kompanija Facebook Ireland i mi zajednički smo odgovorni u pogledu obrade ličnih podataka u vezi sa događajima u cilju kreiranja adresibilnih ciljnih grupa, dostavljanja komercijalnih poruka zasnovanih na transakcijama i personalizovanja funkcija i sadržaja kao i poboljšanja i bezbednosti Facebook proizvoda. Sporazum, koji je u vezi sa time zaključen između nas i kompanije Facebook radi utvrđivanja uzajamne odgovornosti za poštovanje GDPR možete da pronađete na ovom linku. U okviru međusobnog sporazuma ugovorili smo sa kompanijom Facebook da ona bude prevashodno odgovorna za to da vam pruži informacije o obradi podataka i omogući vam da ostvarite svoja prava kao nosioca podataka u skladu sa GDPR.  Osim toga, na ovom linku možete da pronađete dodatne informacije o obradi ličnih podataka na Facebooku, pored ostalog i pravnoj osnovi za obradu podataka i kako možete da ostvarite svoja prava protiv kompanije Facebook.  
 • Pored toga, kompanija Facebook Ireland i mi odgovorni smo svako posebno za obradu ličnih podataka.  

Na ovom linku možete da pronađete dodatne informacije o prikupljanju i korišćenju podataka od strane kompanije Facebook kao i o vašim pravima u vezi sa tim i mogućnostima za zaštitu svoje privatnosti.   

d)    Korišćenje Youtube video zapisa  

Ova internet stranica koristi Youtube funkciju integrisanja za prikazivanje i reprodukciju video zapisa sa youtube (YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, podružnica kompanije Google Inc., Mountain View, CA 94043, SAD odnosno provajdera Google Ireland Limited, Dablin, Irska). Koristimo režim proširene zaštite podataka, koji, na osnovu navoda kompanije Youtube, počinje da čuva podatke korisnika tek kada se video zapis reprodukuje. U trenutku, kada započne reprodukcija integrisanog video zapisa, Youtube postavlja kolačić, pomoću koga sakuplja informacije o aktivnostima korisnika. One se koriste za izradu video statistika, poboljšanje jednostavnosti za upotrebu i sprečavanje zloupotreba. Pored toga, prilikom uspostavljanja veze pretraživač posetioca uspostavlja kontakt sa uslugom dvostrukog klika. Ako ste prijavljeni na Youtube, ove informacije mogu da se povežu sa vašim nalogom. To možete da sprečite tako što ćete se odjaviti sa Youtube-a pre reprodukcije videa. Dodatne informacije o zaštiti podataka kompanije „YouTube“ pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka ovog provajdera na narednom linku: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . 
Nezavisno od toga da li se video zapis reprodukuje ili ne, prilikom posete ovoj internet stranici uspostavlja se veza sa Google mrežom  „DoubleClick“, što može da vodi do dalje obrade podataka na koju mi nemamo uticaja. DoubleClick je odgovoran za to da korisnik dobija reklame, prilagođene njegovim interesovanjima. 
Nemamo saznanja o mogućem prikupljanju i korišćenju podataka od strane kompanije Youtube niti uticaj na njega. Dodatne informacije o usluzi DoubleClick i korišćenju kolačića od strane Google-a možete da pronađete u Izjavi o zaštiti podataka kompanije Google na linku: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

e)    Kolačići, pravna osnova i prigovor

Koristimo sledeće kolačiće tih ponuđača:  

 • Conversion Cookie (za praćenje konverzija, rok trajanja: sesija, 1. godina) [Google, Double-Click]
 • Targeting Cookie (rok trajanja: 1. godina, 2. godine) [Google, DoubleClick, Facebook]


Pravnu osnovu za obradu podataka u vezi sa integracijom video zapisa predstavlja član 6 stav 1 f) GDPR, koja počiva na našem interesu da naše sadržaje digitalno predstavimo korisnicima na adekvatan način. 
Usluge Conversion Tracking i Remarketing kompanije Google kao i Retargeting kompanije Facebook počivaju na saglasnosti na osnovu člana 6 stav 1 a) GDPR. Ovu saglasnost u svakom trenutku možete da opozovete za ubuduće, koristeći neku od narednih mogućnosti deaktiviranja: 
Da biste deaktivirali sve marketinške kolačiće kod dm-a (Google Conversion Tracking i Remarketing, Facebook Retargeting Google DoubleClick) postupite na sledeći način: 
Da biste dovršili prigovor kliknite ovde.
Dodatne mogućnosti deaktiviranja možete pronaći u nastavku: 

 • U podešavanjima na svom pretraživaču možete sami da definišete postavke za kolačiće odnosno praćenje. 
 • Preko stranice https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN možete da pristupite mehanizmu koji vam omogućava da napravite izbor o tome koja od navedenih kompanija može da postavi kolačiće i druge tehnologije u vaš pretraživač u cilju personalizacije i analize. 
 • Ovde možete da pronađete informacije i mogućnosti za deaktiviranje personalizovanih reklama kod Google-a odnosno Youtube-a. Da biste to uradili, morate da budete prijavljeni na Google.  
 • Pored toga, korisnici mogu u potpunosti ili delimično da deaktiviraju Google reklame na svom pretraživaču ili uređaju. 
 • Takođe možete da deaktivirate Facebook funkciju Retargeting. Informacije i mogućnosti za deaktiviranje kod Facebooka možete da pronađete na funkciji retargetiranja „Custom Audiences“. Da biste to uradili, morate da budete prijavljeni na Facebook.

 

V.    Kreativni konkursi

1.    Opis i obim obrade podataka

Ako učestvujete u nekom od naših kreativnih konkursa, prikupljamo Vaše lične podatke kao što su pol, ime i prezime, adresa elektronske pošte, adresa itd. 
Nudimo vam mogućnost učešća u našim kreativnim konkursima preko našeg formulara za učešče kao i šire (online, u štampanim medijima). U principu, nagrade vam šaljemo lično. Ako to u pojedinačnim slučajevima nije moguće zbog prirode nagrade, odnosno, kada je neophodan direktan kontakt sa našim partnerom ili da paket ne bi bio oštećen dodatnim transportnim rutama, u izuzetnim slučajevima dostavljamo vaše podatke partnerima. On je naveden u konkretnom kreativnom konkursu. Dodatne informacije objavljuju se uz svaki kreativan konkurs.  

2.    Pravni osnov i brisanje

Podatke prikupljene u okviru učešća u kreativnom konkursu, koristimo isključivo za realizaciju kreativnog konkursa. Pravni osnov za obradu podataka u okviru kreativnog konkursa predstavlja član 12 stav 1 ZZPL odnosno član 6 stav 1 b) GDPR. Vaši podaci će biti izbrisani najkasnije 12 meseci nakon izvlačenja, osim ukoliko je za kreativni konkurs predviđen duži rok ili je duži period čuvanja potreban u skladu sa zakonskim propisima. Pravni osnov za prenos podataka partneru ili pružaocu usluga špedicije predstavlja član 12, stav 1 ZZPL. 

VI.    OSTALE USLUGE

1.    Opis i obim obrade podataka

Imate mogućnost da sa activebeauty.rs pređete na naše druge stranice (www.dm.rs  itd.).   
Molim vas da pri tome uzmete u obzir ostale pravne informacije kao što su uslovi zaštite podataka, uslovi korišćenja itd. 

2.    Pravni osnov za obradu podataka

Prikupljanje i obrada podataka vrši se na osnovu člana 12 stav 1 ZZPL odnosno člana 6, stav 1 f) GDPR. Gore navedeni podaci potrebni su nam da bismo prezentovali sadržaje drugih stranica. U suprotnom nećemo moći da vam stavimo na raspolaganje ovu uslugu. Naš legitimni interes za obradu podataka u ovu svrhu zasniva se na članu 12 stav 1 ZZPL. 

VII.    DRUŠTVENI MEDIJI

1.    Facebook, Instagram, YouTube
Na internet stranici activebeaty korisnik može da pronađe linkove do usluga društvenih mreža, Facebook, Instagram, YouTube. Korisnik može da prepozna linkove do internet stranica društvenih mreža po logotipu odgovarajuće kompanije. Ukoliko korisnik sledi ove linkove, pronaći će korporacijsku prezentaciju dm odnosno activebeauty na društvenim mrežama. Klikom na link do društvenih mreža uspostavlja se veza sa serverima društvenih mreža. Na ovaj način serverima društvenih mreža prenosi se informacija da je korisnik posetio internet stranicu dm odnosno activebeauty. Pored toga, ponuđačima društvenih mreža šalju se i druge informacije. To su na primer adresa internet stranice, na kojoj se nalazi aktivirani link, datum i vreme otvaranja stranice odnosno aktiviranja linka, informacije o korišćenom pretraživaču i operativnom sistemu, IP-adresa.  

Ukoliko je korisnik u trenutku aktiviranja linka već prijavljen na odgovarajuću društvenu mrežu, ponuđač usluga društvenih mreža može biti u stanju da na osnovu prenetih podataka ustanovi korisničko ime ili čak pravo ime korisnika i da te informacije poveže sa njegovim ličnim nalogom na društvenim mrežama. Korisnik može da poništi tu mogućnost povezivanja sa njegovim ličnim korisničkim nalogom, tako što će se prethodno isključiti sa svog korisničkog naloga.
Serveri društvenih medija nalaze se u SAD i drugim zemljama izvan Evropske unije. Zbog toga, podatke mogu da obrađuju ponuđači usluga društvenih mreža i u zemljama izvan Evropske unije. Treba voditi računa o tome da kompanije u tim zemljama podležu zakonu o zaštiti podataka koji lične podatke ne čuva u istoj meri kako je to slučaj u zemljama članicama Evropske unije.
Treba napomenuti da dm odnosno activebeauty nema nikakav uticaj na obim, način i svrhu obrade podataka od strane provajdera društvenih mreža. Korisnik može da pronađe dodatne informacije o korišćenju ličnih podataka od strane društvenih mreža integrisanih na stranicama dm u smernici o zaštiti podataka odgovarajuće društvene mreže. 
Na ovim linkovima možete da pronađete uputstva o zaštiti podataka društvenih mreža: 
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 
Youtube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

VIII.    Siguran prenos podataka

Vaši lični podaci se kod nas bezbedno prenose šifrovanjem. Pri tome koristimo TLS sistem kodiranja. Pomoću tehničkih i organizacionih mera osiguravamo svoje  internet stranice i ostale sisteme od gubitka, uništenja, prodora, promena ili širenja Vaših podataka od strane neovlašćenih osoba.  

IX.    Kategorije primalaca, prenos u države izvan EU

U principu ne vršimo prenos podatke trećim licima, osim ukoliko imamo zakonsku obavezu da to učinimo (npr. na zahtev organa krivičnog gonjenja) ili nam je to potrebno za obavljanje poslovnih aktivnosti ili u okviru realizacije nekog ugovora. To su na primer kompanije za pružanje usluga isporuke, plaćanja, upravljanja robom, realizacije porudžbina, ponuđači hostinga, agencije za komunikacije eksterni korisnički centri ili pružaoci IT usluga. U svim ovim slučajevima striktno se pridržavamo zakonskih odredbi.
U ovom kontekstu podaci mogu da se pošalju i u druge države u kojima gore navedeni ugovorni partneri imaju sedište i obrađuju podatke. To su u prvom redu države Evropskog ekonomskog prostora (EEA) a povremeno i u države izvan EEA. Te države mogu da imaju propise o zaštiti ličnih podataka koja se razlikuju i obezbeđuju niži nivo zaštite od onih u EU. To na primer može voditi do toga da vlasti obrade vaše podatke u svrhu kontrole i praćenja, čak i bez mogućnosti pravnog obeštećenja. Za slučaj da se vaši lični podaci obrađuju izvan EU i da ne postoji odluka o adekvatnosti Evropske komisije, mi preduzimamo odgovarajuće mere predostrožnosti, uključujući zaključivanje klauzule o zaštiti podataka na nivou standarda EU.  
Tekst ugovora klauzule o zaštiti podataka na nivou standarda EU možete dobiti na stranama Evropske komisije, na ovom linku. 

B.    Prava nosioca podataka i službenik za zaštitu podataka

1.    Prava nosioca podataka 

a)    Opšte informacije 
Imate pravo na informacije o obradi vaših ličnih podataka, pravo na prenosivost podataka i, ako je primenljivo, pravo na brisanje, ispravljanje, ograničavanje obrade i/ili prigovor protiv obrade podataka kao i pravo na žalbu nadzornom organu. Kontakt podaci nadzornog organa u Republici Srbiji su sledeći: 
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120
Tel: +38111 3408 900
Faks: +38111 3343 379
Email: office@poverenik.rs
Sva prava (osim prava na žalbu) možete ostvariti kod dm-a. Dodatne informacije možete dobiti od našeg poverenika za zaštitu podataka.  

b)    Posebne informacije u vezi sa pravom na prigovor u skladu sa članom 21 GDPR
Imate pravo da u svakom trenutku, iz razloga koji proizilaze iz vaše lične situacije, podnesete prigovor protiv obrade ličnih podataka koja se zasniva na članu 12, stav 1 ZZPL odnosno članu 6, stav 1 f) GDPR (Obrada podataka radi zaštite legitimnog interesa). Ovo se takođe odnosi na profilisanje koje počiva na ovoj pravnoj osnovi. 
Ukoliko uložite prigovor, više nećemo da obrađujemo vaše lične podatke, osim ukoliko možemo da dokažemo nužne legitimne razloge za obradu koji pretežu na vašim interesima, pravama i slobodama ili obrada služi za polaganje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva. Ukoliko je vaš prigovor usmeren protiv obrade vaših podataka u reklamne svrhe, na osnovu člana 12, stav 1 ZZPL odnosno člana 6, stav 1 f) GDPR, odmah ćemo da obustavimo dalju obradu podataka bez dalje provere. To isto važi i za profilisanje koje se obavlja u vezi sa tim.    

c)    Upiti
Upite za informacije o obradi podataka, brisanjem ili odjave možete podneti putem imejla:
info@dm.rs 

2.    Službenik za zaštitu podataka


Upit u vezi sa zaštitom podataka ili Vašim ličnim podacima možete da uputite našem službeniku za zaštitu podataka:

Putem elektronske pošte: 
dm@dpo-gdpr.rs   

ili putem pošte na adresu:
dm drogerie markt d.o.o.
Tim za zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Mihajla Pupina 181
11000 Beograd

status od 13.4.2021. godine