Active Beauty
Dobrovoljno davanje krvi: zašto je od velikog značaja?

Jedni za druge

Dobrovoljno davanje krvi: zašto je od velikog značaja?

Transfuzija krvi i komponenata krvi, kao jedan od oblika transplantacije tkiva, jeste intervencija kojom se spasavaju životi. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja veoma važan preduslov za funkcionisanje zdravstvenog sistema svake zemlje.

Kontinuirano, blagovremeno i efikasno snabdevanje zdravstvenih ustanova i pacijenata bezbednom krvlju i krvnim produktima predstavlja veoma važan preduslov za funkcionisanje zdravstvenog sistema svake zemlje.

U Srbiji oko 3% stanovnika daje krv, ali bi stvarne potrebe za labilnim komponentama i stabilnim produktima krvi bile zadovoljene ukoliko bi godišnje bilo 40 dobrovoljnih davalaca krvi na 1 000 stanovnika, odnosno 4%.
Za ostvarivanje ovih ciljeva potrebno je veće angažovanje šire društvene zajednice u motivaciji građana da postanu davaoci krvi  kao i dalje razvijanje kulture davalaštva. Davanje krvi je građanska dužnost svih zdravih, punoletnih građana do 65 godine starosti. Ali to nije samo dužnost, već privilegija, budući da jedino zdrav čovek je izvor krvi, nezamenljivog leka koji spasava živote mnogih ljudi ili im čini život kvalitetnijim.
 Poznato je da davalaštvo nije ujednačeno tokom cele godine i da se povremeno suočavamo sa problemom nestašice krvi koja je najčešće sezonskog karaktera, a može biti uslovljena i vanrednim situacijama.
Slede nam Uskršnji praznici sa nekoliko neradnih dana, a odmah nakon toga i i prvomajski praznici. Period godine kada očekujemo potencijalni deficit.
Najpre se nestašica ogleda u nedostatku komponenata krvi, trombocita koji imaju kraći životni vek. Transfuziološka služba mora imati rezerve krvi za novorođenčad, porodilje,  transplantaciju... Dok se ne prevaziđe nestašica odlažu se elektivne operacije i redukuje primena terapijskih transfuzija kod hroničinih bolesti.
Institut za transfuziju krvi Srbije radiće u petak 22. aprila i  u ponedeljak 25. aprila od 8 do 15h, takođe toga dana imaćemo i ekipe na terenu, kako bi sugrađani mogli da dobrovoljno daju krv i tokom praznika. Takođe, 2. i 3. maja Institut za transfuziju krvi radiće od 8 do 15h.
Spisak svih mesta rada ekipa Instituta za transfuziju može se videti na sajtu www.itks.rs, Facebook profilu Institut za transfuziju krvi Srbije i Instagram profilu itk_srbije.
 
Svako davanje krvi vraća nekome osmeh i omogućava novi korak u bolji i sigurniji život.