Ranjivost: Samo oni koji se otvore pobeđuju

Ranjivost? To je nešto negativno. Ko želi da bude „slab“ i ranjiv? Danas smo svi jaki, nezavisni i cool. Dopustiti slabost? Nikada. Međutim, možete li zaista da ispunite život pravim trenucima sreće, ako se uvek pretvarate da ste savršeni i besprekorni?
Američka sociološkinja Bren Braun već više od dvadeset godina istražuje teme stida, hrabrosti i empatije, i ona zna: „Ne možemo da doživimo ljubav i radost u životu ako ne dozvolimo da nas drugi vide.“ Doduše, ranjivost je tesno povezana sa stidom i nesigurnošću. Međutim, ona je istovremeno osnova za mnogo divnih stvari kao što su ljubav, pripadanje, empatija, poverenje, kreativnost, inkluzija i pravičnost.

Ranjivost je od suštinske važnosti za ispunjen život, u to je Bren Braun sigurna. „Ranjivost ne znači pobedu ili gubitak, reč je o hrabrosti da sebe pokažemo a da pri tome ne možemo da kontrolišemo posledice“, kaže ova ekspertkinja. Dakle: No risk, no fun? Upravo tako. Jer šta je alternativa? Provesti život u dobro opremljenoj zoni komfora bez postavljanja i dopuštanja neprijatnih pitanja? Put do autentičnog Ja nikada nije čista asfaltirana ulica, već na njemu često možemo da naiđemo na rupu. Ipak, ne bojte se: ovakve prepreke i negativna osećanja deo su putovanja. Samo oni koji se pokazuju ranjivim, omogućavaju kretanje.